تصاویر باکیفیت ویژه شهادت امام جواد (ع)

پوستر شهادت امام جواد

تصاویر شهادت امام جواد

تصاویر باکیفیت ویژه شهادت امام جواد (ع)

رسیده جان به لب اطهرت ؛ اَبَالهادی!
نشسته پیک اجل در بَرَت ؛ اَبَالهادی!

دوباره قصه ی زهر و دوباره نامردی
کبود شد همه ی پیکرت ؛ اَبَالهادی!

لباس شمر به تَن کرد و منع آبت کرد
چه کرد با دل تو همسرت ؛ اَبَالهادی!

شبیه فاطمه دستی گرفته ای به کمر
مگر خدای نکرده پَرَت … ؛ ابالهادی!

میان حجره ی در بسته دست و پا زدی و…
بریده شد نفس آخرت ؛ اَبَالهادی!

مدام هلهله شد تا صدای تو نرسد
صدای خسته ی بی جوهرت ؛ اَبَالهادی!

کنیزها بدنت را کِشان کِشان بردند
گرفته بر لبه ی در سَرَت ؛ اَبَالهادی!

سه روز بر تَن تو آفتاب می تابید
ولی بریده نشد حنجرت ؛ اَبَالهادی!

دگر به زیر سُم اسب های تازه نَفَس
ندید جسم تو را دخترت ؛ اَبَالهادی!

اگر چه دور و برت خیره سر فراوان بود
ولی نظاره نشد خواهرت ؛ اَبَالهادی

چه خوب شد که در آن همهمه کسی نرسید
برای غارت انگشترت ؛ اَبَالهادی!

 

امام محمد تقی امام جواد تصاویر باکیفیت ویژه شهادت امام جواد (ع)

تصاویر شهادت امام جواد

 

تصاویر مذهبی امام جواد تصاویر باکیفیت ویژه شهادت امام جواد (ع)

عکس شهادت امام جواد

شهادت امام جواد امام جواد تصاویر باکیفیت ویژه شهادت امام جواد (ع)

تصاویر مذهبی

 

شهادت امام محمد تقی امام جواد تصاویر باکیفیت ویژه شهادت امام جواد (ع)

عکس شهادت امام جواد

 

پوستر شهادت امام جواد امام جواد تصاویر باکیفیت ویژه شهادت امام جواد (ع) emam javad

پوسترهای مذهبی شهادت

 

ای مرا دلبر و دلدار دلم میسوزد
همچنان شمعِ شب تار دلم میسوزد

بغضِ غربت به گلو بسته خدا آهم را
پشت این آهِ شرربار دلم میسوزد

گُر گرفته جگرم از ستمِ همسر خود
من ز بی مهریِ این یار دلم میسوزد

دست نیرنگ پیِ یاری اُمُّ الفضل است
زآتشِ زهر ستمکار دلم میسوزد

همۀ عمرم از او زخم زبان میخوردم
یارب از اینهمه آزار دلم میسوزد

ظلم بیداد چونان روزِ مرا شب کرده
که چه در خواب و چه بیدار دلم میسوزد

دور تا دور تنم هلهله دارد دشمن
همچنان زینب از این کار دلم میسوزد

این لبِ تشنه مرا بُرد به گودالِ عطش
از غم قافله سالار دلم میسوزد

چشم من روضۀ طفلان حرم میخواند
مثل چشمان علمدار دلم میسوزد

روضۀ علقمه و بوی گل یاس علی
یادِ آن مادر بیمار دلم میسوزد

درباره نویسنده

محمد دهقان هستم . متولد سال 1363

مطالب مرتبط

home