بندگان خوب خدا از دید امام رضا (ع)

امام رضا

از امام رضا علیه السلام پرسیده شد بندگان خوب خدا چه کسانی هستند ؟ 

فرمود:

کسانی که هنگامی که کار نیکی انجام می دهند شاد می شوند،

و اگر مرتکب کار بدی شوند، استغفار می کنند

و هنگامی که درباره آنان بخششی می شود سپاسگزارمیشوند،

و چون به بلیه ای گرفتار شوند شکیبایی می ورزند،

و زمانی که به خشم آورده می شوند گذشت می کنند.
علی بن شعیب گفته است: به خدمت ابی الحسن الرضا علیه السلام رسیدم.
به من فرمود: ای علی، از مردم کدام کس زندگی را نیکوتر می گذراند؟
عرض کردم: ای سرور من شما از من بدین داناترید.
فرمود:

آن کس که بهبود زندگی دیگری را جزیی از زندگی خود قرار دهد.
سپس فرمود: ای علی چه کسی زندگی را بدتر از همه می گذراند؟
عرض کردم: شما داناترید.
فرمود:

کسی که از زندگی خود بهره ای به دیگری نمی رساند.

درباره نویسنده

محمد دهقان هستم . متولد سال 1363

مطالب مرتبط

home