بعضی ها توی نماز نیم خیز می شن . این چیه ؟

سلام
احوال شما

سوال : بعضی ها توی نماز نیم خیز می شن . این چیه ؟
جواب : این رو بهش می گن تجافی
یعنی زانو رو از زمین بلند کنه و انگشتان دستش رو روی زمین می ذاره.فرهنگ فقه . ج ۲ ص ۳۵۳

این برای کسی هست که رکعت اولش هست و امام جماعت رکعت دومش.
خب ! اون نباید تشهد بخونه ، پس به حالت نیم خیز باید بشینه .

توی حالت تجافی می تونه ماموم از باب تبعیت ،تشهد رو بخونه .رساله توضیح المسائل امام خمینی (ره)ص ۴۷۷ س ۱۶

اما اگر کسی این تجافی رو از روی سهوا ، فراموش کرد نمازش باطل نیست .رساله توضیح المسائل امام خمینی (ره)ص ۴۷۷ س ۱۶

درباره نویسنده

j-shobhah.blogfa.com

مطالب مرتبط

home