بصیرت در انتخابات

x8321_499497_v4RAh6Nq

بینش سیاسی و بصیرت مردم در انتخابات پیش رو بسیار مهم است.

نکته اول:ملت ایران  کسی را به ریاست جمهوری انتخاب کنند که هم دین و هم دنیای آنها را آباد کند.کسانی که وعده می دهند ولی عملکرد گذشته آنها پر از خلف وعده است مناسب حکومت بر مردم مسلمان ایران نیستند.

درباره نویسنده

مطالب مرتبط

home