برخورد پیامبر با شخصی که فرزندانش را نمی بوسید !!

بوس

أقرع بن حابس دید پیامبر اکرم (ص) فرزندش حسن را در آغوش گرفته و می بوسد،

به حضرت عرض کرد:

من ده فرزند دارم و تاکنون هیچکدام از آنها را نبوسیده ام!

پیامبر (ص) فرمودند:

کسیکه به دیگران رحم نکند و مهربان نباشد، مورد رحم و مهربانی قرار نمی گیرد.

بوسیدن فرزندان   برخورد پیامبر با شخصی که فرزندانش را نمی بوسید !! Untitled 21

درباره نویسنده

محمد دهقان هستم . متولد سال 1363

مطالب مرتبط

home