باطل کردن روزه با استمناء ؟

احکام روزه + استمنا

پرسش:  روزه هائي كه در ماه رمضان با استمناء باطل مي شود چه حكمي دارد و كفاره آن چيست ؟

 

پاسخ:  اما درباره تكليف شما نسبت به روزه‏هايي كه با استمنا باطل كرده‏ايد، به فتواي همه مراجع چون با آگاهي و عمد در ماه رمضان استمنا كرده‏ايد، بايد كفاره جمع بدهيد؛ يعني براي هر روز 60 روز، روزه بگيريد و 60 فقير را هم اطعام نماييد. ولي اگر نمي‏توانيد روزه بگيريد، فقط قضاي روزه‏ها را بگيريد و براي هر روز 60 فقير را اطعام كنيد و اگر واقعا هيچ كدام از روزه و اطعام را قادر نيستيد، كه چنين است ـ طبق فتواي آيت‏اللّه‏صافي، هر مقدار مي‏توانيد صدقه بدهيد و استغفار كنيد و اگر از دادن صدقه (اطعام فقرا) ناتوان هستيد، استغفار نماييد. به هر روي به نظر مي‏رسد تكليف شما توبه و استغفار و عزم بر عدم انجام دوباره گناه است.

____________________________________

پرسش:  استمنا در حال روزه چه حكمي دارد ؟

 

پاسخ:  الف‌) اگر بي‌ اختيار مني‌ از او بيرون‌ آمده‌ روزه‌اش‌ باطل‌ نيست‌؛ ولي‌ اگرعمداً كاري‌ كند (مثل‌ استمنا) كه‌ بي‌ اختيار مني‌ از او بيرون‌ آيد روزه‌اش‌ باطل‌است‌ در صورتي‌ كه‌ بداند يا اطمينان‌ داشته‌ باشد كه‌ به‌ سبب‌ آن‌ كار مني‌ بي‌اختيار خارج‌ خواهد شد.

ب‌) كفاره‌ جمع‌ در صورتي‌ واجب‌ است‌ كه‌ با علم‌ به‌ حرمت‌ و علم‌ به‌خروج‌ مني‌ استمنا كرده‌ باشد.

ج‌) اگر كفاره‌ جمع‌ واجب‌ شده‌ باشد و قدرت‌ بر آن‌ ندارد يك‌ كفاره‌ كافي‌است‌ و هر كدام‌ كه‌ قدرت‌ دارد را انجام‌ دهد؛ مثلاً 60 روز روزه‌ گرفتن‌ يا اطعام‌شصت‌ مسكين‌.

د) اگر علم‌ به‌ حرمت‌ نداشته‌ و يقين‌ به‌ خروج‌ مني‌ هم‌ نداشته‌ روزه‌ او باطل‌نشده‌؛ ولي‌ از باب‌ احتياط‌ چنين‌ روزه‌اي‌ را قضا كند بهتر است‌.

درباره نویسنده

محمد دهقان هستم . متولد سال 1363

مطالب مرتبط

home