باران به دعاى امام حسين عليه السلام

میلاد امام حسین

باران به دعاى امام حسين عليه السلام 
مدتى كوفه از باران رحمت محروم بود؛ از اينرو كوفيان نزد على عليه السلام آمده و از حضرت خواستند كه از خداوند متعال باران طلب كند.
حضرت على عليه السلام اين كار مهم را بر عهده امام حسين عليه السلام گذارد؛ از اينرو امام حسين عليه السلام به پا خاست و بعد از حمد و ثناى الهى و درود بر پيامبر اكرم صلى الله عليه و آله و سلم فرمود:
اللهم ! معطى الخيرات و منزل البركات ! ارسل السماء علينا مدرارا واسقنا غيثا مغزارا واسعا غدقا مجلا سحا سفوحا فجاجا تنفس به الضعف من عبادك و تحيى به الميت من بلادك . آمين رب العالمين !
بارالها! اى بخشنده خيرات و فرود آورنده بركات ! باران سرشار بر ما بباران و ما را با بارانى فراگير، انبوه ، پردامنه ، پيوسته و مستمر، روان و فرو رونده در زمين عطا فرما كه ناتوانى را از بندگانت برداشته و زمين هاى مرده خود را زنده سازى . آمين اى پروردگار هستى !
دعاى حضرت تمام نشده بود كه آسمان را ابر گرفت و بارندگى شروع شد. (1)
این چنین مولا علی علیه السلام و امام حسین در حق این مردم لطف و مهربانی داشتند ولی آیا این مرد چگونه جواب خوبی های این بزرگواران را دادند . 

یه روز همین مردم برای نزول باران به امام حسین علیه السلام رجوع میکنند و ییه روز هم همین مردم آب رو بر طفل شش ماهه امم حسین علیه السلام می بندند .

 

1 – بحار الانوار 44/187.

 

 

درباره نویسنده

محمد دهقان هستم . متولد سال 1363

مطالب مرتبط

home