باران به دعاى امام حسین علیه السلام

میلاد امام حسین

باران به دعاى امام حسین علیه السلام 
مدتى کوفه از باران رحمت محروم بود؛ از اینرو کوفیان نزد على علیه السلام آمده و از حضرت خواستند که از خداوند متعال باران طلب کند.
حضرت على علیه السلام این کار مهم را بر عهده امام حسین علیه السلام گذارد؛ از اینرو امام حسین علیه السلام به پا خاست و بعد از حمد و ثناى الهى و درود بر پیامبر اکرم صلى الله علیه و آله و سلم فرمود:
اللهم ! معطى الخیرات و منزل البرکات ! ارسل السماء علینا مدرارا واسقنا غیثا مغزارا واسعا غدقا مجلا سحا سفوحا فجاجا تنفس به الضعف من عبادک و تحیى به المیت من بلادک . آمین رب العالمین !
بارالها! اى بخشنده خیرات و فرود آورنده برکات ! باران سرشار بر ما بباران و ما را با بارانى فراگیر، انبوه ، پردامنه ، پیوسته و مستمر، روان و فرو رونده در زمین عطا فرما که ناتوانى را از بندگانت برداشته و زمین هاى مرده خود را زنده سازى . آمین اى پروردگار هستى !
دعاى حضرت تمام نشده بود که آسمان را ابر گرفت و بارندگى شروع شد. (۱)
این چنین مولا علی علیه السلام و امام حسین در حق این مردم لطف و مهربانی داشتند ولی آیا این مرد چگونه جواب خوبی های این بزرگواران را دادند . 

یه روز همین مردم برای نزول باران به امام حسین علیه السلام رجوع میکنند و ییه روز هم همین مردم آب رو بر طفل شش ماهه امم حسین علیه السلام می بندند .

 

۱ – بحار الانوار ۴۴/۱۸۷٫

 

 

درباره نویسنده

محمد دهقان هستم . متولد سال 1363

مطالب مرتبط

home