اگر موقع سجده رفتن متوجه شدم که سرم روی مهر نیست …

سلام
احوال شما

سوال : اگر موقع سجده رفتن متوجه شدم که سرم روی مهر نیست چی کار کنم ؟
جواب : اگر بعد از اینکه فهمید پیشانی روی مهر نیست ، سر از سجده بردارد ، باید نمازش را دوباره بخواند.اجوبه الاستفتائات س ۷۲۷

درباره نویسنده

j-shobhah.blogfa.com

مطالب مرتبط

home