اگر راننده نه ایستاد چی کار کنم ؟

سلام
احوال شما

سوال : اگر راننده نه ایستاد چی کار کنم ؟
جواب : بر مسافران واجب است در صورت خوف از فوت وقت نماز، از راننده بخواهند که در مکان مناسبی برای نماز نگه دارد .و بر راننده اجابت درخواست آنان واجب است و اگر راننده نگه نداشت مسافران باید نماز را در حال حرکت بخوانند و تا آنجا که امکان دارد جهت قبله و قیام و رکوع و سجده را رعایت کنند . اجوبه الاستفتائات س ۷۲۷

درباره نویسنده

j-shobhah.blogfa.com

مطالب مرتبط

home