اگر بین رکعت ۳ و ۴ نماز شک کردیم، چی کار کنیم ؟

سلام
احوال شما

سوال : اگر بین رکعت ۳ و ۴ نماز شک کردیم، چی کار کنیم ؟

جواب : باید یک رکعت نماز احتیاط خوند.نماز احتیاط برای رفع کمبود احتمالی هست.

نکته : در مواردی که دو رکعت نماز احتیاط واجب است (مثل در شک بین ۲ و ۴ ) نمی توان به جای آن چهار رکعت نشسته خوند.توضیح المسائل مراجع م ۱۱۹۹

درباره نویسنده

j-shobhah.blogfa.com

مطالب مرتبط

home