تا الان فکر می کردم این تلفظ در نماز صحیح است ولی …

سلام
احوال شما

سوال : تا الان فکر می کردم این تلفظ در نماز صحیح است ولی فهمیدم که غلط بوده . چه حکمی دارد ؟
جواب : لازم نیست دوباره بخواند و یا اگر وقت گذشته ، قضا کند .توضیح المسائل مراجع م ۱۰۰۱

درباره نویسنده

j-shobhah.blogfa.com

مطالب مرتبط

home