اقتدا به امام جماعت باید …

سلام
احوال شما

سوال : اقتدا به امام جماعت باید در چه رکعتی باشه ؟

مهم نیست کدوم رکعت باشه . ولی اگر رکعت اول و دوم باشه که نباید حمد و سوره بخونه ولی باید به رکوع امام جماعت برسه تا نمازش صحیح باشه .
اگر هم که رکعت سوم و چهارم هست که باید حمد رو حداقل برسه بخونه .

درباره نویسنده

j-shobhah.blogfa.com

مطالب مرتبط

home