اصلا نمی تونم حروف نماز رو درست ادا کنم …

سلام
احوال شما
سوال : اصلا نمی تونم حروف نماز رو درست ادا کنم ، من چه وظیفه ای دارم ؟
جواب : انسان باید نماز را یادبگیرد که غلط نخواند و کسی که به هیچ وجه و به هیچ قسمی نمی تونه صحیحش رو یاد بگیره ، باید هر طور که می تواند بخواند .و احتیاط نستحب آن است که نماز را به جماعت بجا آورد . توضیح المسائل مراجع م 997

درباره نویسنده

j-shobhah.blogfa.com

مطالب مرتبط

home