احکام غسل 1

غسل کردن

سوال :

آیا در غسل باید حتما به بدن دست کشید ؟

جواب :

در غسل واجب است آب به همه جاي بدن برسد. بنابراين اگر بدون دست كشيدن , آب به همه جاي بدن برسد, دست كشيدن لازم نيست . در غير اين صورت لازم است .

 

سوال :

آيا چند غسل را مي توان در ضمن يك غسل انجام داد؟

. كسي كه چند غسل بر او واجب است , مي تواندبه نيّت همهء آن ها يك غسل به جا آورد. يا آن ها را جدا جدا انجام دهد.

سوال :

آیا شستن داخل گوش هم در غسل واجب است ؟

اگر در غسل به اندازه سر مويى از بدن نشسته بماند، غسل باطل است،ولى شستن جاهايى از بدن كه ديده نمى‏شود، مثل توى گوش و بينى، واجب نيست.

_____________

توضیح المسائل : مسئله 389 . 374

درباره نویسنده

محمد دهقان هستم . متولد سال 1363

مطالب مرتبط

home