احکام استفاده از زیورآلات

احکام زیور آلات

پرسش :

زیور آلات زن ، اگر در معرض دید نامحرم باشد چه حکمی دارد ؟

جواب :

آیات عظام امام ، بهجت ، صافی ، فاضل ، خامنه ای ، وحید :

باید از دید مرد نامحرم پوشانده شود

آیت الله سیستانی :

پوشاندن گردن بند از دید نامحرم واجب است ، ولی پوشاندن النگو ، دستبند ، حلقه ازدواج و انگشتر واجب نیست .

آیات عظام مکارم و نوری :

پوشاندن زیور آلات پنهانی ( مانند دستبند ، النگو ، گردن بند ) از دید نامحرم واجب است ولی پوشاندن حلقه ی ازدواج و انگشتر واجب نیست .

درباره نویسنده

محمد دهقان هستم . متولد سال 1363

مطالب مرتبط