احکام:صحبت با نامحرم و شنیدن صدای نامحرم

احکام محرم و نامحرم

پرسش:

شنيدن صداي زن نامحرم و صحبت كردن او با نامحرم چه حكمي دارد؟

پاسخ:

قرآن مجيد در مورد نحوهء صحبت كردن زنان , خطاب به همسران پيامبر مي فرمايد: .(1)

اگر صحبت زن با نامحرم و يا صداي زن معمولي باشد و با لذت و شهوت همراه نباشد, اشكالي ندارد, اما اگر با لذت و شهوت توأم باشد, هم صحبت زن حرام مي شود و هم استماع صداي او حرام است .

امام خميني ره مي فرمايد:

بنابر اقوي شنيدن صداي زن نامحرم جايز است , در صورتي كه به قصد لذت وشهوت نباشد.(2)

ايشان مي افزايد: صحبت كردن بانوان با مرد نامحرم و رساندن صدايشان به مردان بيگانه , در صورتي كه ترس از فتنه و فساد نباشد جايزاست …

البته اگر گفت و گو و صحبت كردن زنان با مردان , با كيفيت تهييج كننده باشد, حرام است , مانند نازك كردن صوت و نرم كردن كلام و زيبا ساختن صدابه گونه اي كه شخص بيماردل را به طمع اندازد.(3)

____________________

(پـاورقي 1.احزاب (33 آيه 32

(پـاورقي 2.امام خميني , تحرير الوسيله , ج 2 ص 245

(پـاورقي 3.همان .

درباره نویسنده

محمد دهقان هستم . متولد سال 1363

مطالب مرتبط

home