احکام:زیورآلات زنان

احکام زیورآلات

پرسش :

زیور آلات زن ، اگر در معرض دید نامحرم باشد ، چه حکمی دارد ؟

جواب :

آیات عظام امام ، بهجت ، صافی ، خامنه ای ، فاضل و وحید : باید از دید مرد نامحرم پوشانده شود

آیت الله تبریزی : پوشاندن زیورآلات پنهانی ( مانند دستبند ، النگو و گردن بند ) از دید نامحرم واجب است

آیت الله سیستانی : پوشاندن گردن بند از دید نامحرم واجب است ولی پوشاندن النگو ، دستبند حلقه ازدواج و انگشتر واجب نیست

آیات عظام مکارم و نوری : پوشاندن زیورآلات پنهانی ( مانند دستبند ، النگو و گردن بند ) از دید نامحرم واجب است ولی پوشاندن حلقه ازدواج و انگشتر واجب نیست .

درباره نویسنده

محمد دهقان هستم . متولد سال 1363

مطالب مرتبط

home