احکام:اذن پدر برای ازدواج دختر

ازدواج

پرسش:

آیا اذن پدر و مادر در ازدواج دختر شرط است؟

پاسخ:

دختری که به حد بلوغ رسیده و رشیده است، یعنی مصلحت خود را تشخیص می دهد، اگر بخواهد شوهر کند، چنانچه با کره باشد، باید از پدر یا جد پدری خود (پدر پدر) اجازه بگیرد، و اجازه مادر و برادر لازم نیست.(۱) ولی در زن غیر باکره اذن پدر شرط نیست.(۲)

 

____________________

پی نوشت‏ها:

  1. توضیح المسائل مراجع، ج ۲، ص ۳۸۷، مسئله ۲۳۷۶٫
  2. امام خمینی، تحریر الوسیله، ج ۲، ص ۲۵۴، مسئله ۲٫

 

 

پرسش:

آیا به فتوای فقها اذن پدر یا جد در ازدواج موقت با دختر باکره شرط نیست ؟

پاسخ:

در ازدواج با دختر با کره حتی اگر به حدّ رشد و بلوغ رسیده باشد و مصلحت خود را تشخیص بدهد,اجازه پدر یا جد پدری شرط است , چه ازدواج دائم باشد و چه ازدواج موقت و کسی از فقها تفصیل نداده که درازدواج دائم شرط است , ولی در موقت شرط نیست .(۱

 

(پـاورقی ۱٫آیت اللّه فاضل , جامع المسائل , ج ۱ ص ۴۰۷ آیت اللّه تبریزی , استفتائات جدید, ص ۳۳۱ توضیح المسائل مراجع , ج ۲ ص ۳۸۷

 

درباره نویسنده

محمد دهقان هستم . متولد سال 1363

مطالب مرتبط

home