آیا سقط جنین غسل دارد ؟

احکام غسل و وضو

سوال از ۲۵۳۰

پرسش:

کسی که دست به عمل سقط جنین می زند چه غسلی بر او واجب می شود؟ دیه و کفاره جنین دو ماهه چه قدر است و به چه کسی تعلق می گیرد؟

پاسخ:

عمل سقط جنین حرام و استغفار از آن لازم است. سقط جنین غسلی ندارد مگر هنگام سقط، ‌خون نفاس بیرون آید و یا جنین سقط شده که مرده است به مادر مالیده شود. در این صورت باید بعد از پاک شدن از خون نفاس،‌ غسل نفاس و غسل مسّ میت انجام دهد. اگر جنین سقط شده با بدن مادر تماسی نداشته فقط غسل نفاس بر او واجب است.

مقدار دیه جنینی که دو ماهه باشد، حدود چهل مثقال طلا است. چون وقتی که نطفه در رحم قرار می گیرد به مدت چهل روز نطفه است و دیه اسقاط آن دراین مدت بیست مثقال شرعی طلای سکّه دار است.

پس از چهل روز علقه یعنی خون بسته شده است و دیه آن ۴۰ مثقال می باشد. بعد چهل روز مضغه (پاره گوشت) است که دیه آن شصت مثقال است.۱

بر کسی که مباشر اسقاط جنین بوده واجب است دیه را بپردازد. اگر پزشک یا پرستار با زدن آمپول آن را سقط کرده یا مادر یا پدر کاری کرده که جنین سقط شود، خلاصه آنکس که در این کار مباشرت داشته باید دیه را بپردازد. اگر مادر یا پدر باعث این کار بوده اند از دیه ارث نمی برند و باید به وارث های دیگر جنین تقسیم شود، مثلاً اگر مادر باعث این کار بوده از دیه به او نمی رسد بلکه به پدر ارث می رسد.۲

۱ آیت الله فاضل، جامع المسائل، ج ۱، ص ۵۴۷٫

۲ همان، ص ۵۴۸٫

درباره نویسنده

محمد دهقان هستم . متولد سال 1363

مطالب مرتبط