آیا زنان ناقص العقل اند ؟

آیا زنان ناقص العقل اند ؟

چرا به زن ناقص العقل گفته میشود درحالیکه در بعضی موارد زنها از مردها جلوتر و کامل تر میباشند و از دامن همین زن است که مرد به معراج میرود؟؟؟

 

پاسخ:

اگر چنین تعبیری در روایات آمده باشد به آن معنی نیست که نقصانی در عقل زنان باشد بلکه به معنای آن است که زنان نسبت به مردان بسیار عاطفی تر واحساساتی تر هستند ودر غالب موارد تحت تاثیر عواطف قرار میگیرند وبر اساس عاطفه واحساس خود حکم می کنند نه عقل.

البته ممکن است برخی زنان چنین نباشند اما نوع زنان چنین هستند.

 

پیام امام،ایت الله مکارم،ج۳ ص۲۹۱

 

 

درباره نویسنده

محمد دهقان هستم . متولد سال 1363

مطالب مرتبط

home