آیا حمل کودک در نماز ، نماز رو باطل می کنه ؟

سلام
احوال شما

سوال : آیا حمل کودک در نماز ، نماز رو باطل می کنه ؟
جواب : نه .
چند تا کار هست که مبطل نماز نیست
مثل :

شمردن رکعات نماز به وسیله سنگ ریزه یا گوشه های سجاده

دست به دیوار زدن یا دست به دست زدن برای خبر کردن دیگران

به آسمان نگاه کردن.عروه الوثقی ج ۱ آخر مکروهات نماز ص ۵۶۵

اشاره کردن با دست.توضیح المسائل مراجع ج۱ ص ۶۵۰

انحراف صورت به سمت راست یا چپ، در صورتی که زیاد نباشد.فرهنگ فقهج ۵ ص ۱۱۱ .توضیح المسائل مراجع م ۱۱۳۱

درباره نویسنده

j-shobhah.blogfa.com

مطالب مرتبط

home